ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบุคคล เรียงจากซ้ายไปขวา บุคคลลำดับที่ 1 คือ เจ้านางบุญยวง ชายาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง ถัดมาคือเจ้านางจ่ายุ่น ชายาในเจ้าฟ้ากองไท ถัดมาคือเจ้านางบัวทิพย์น้อย ชายา ลำดับที่ 6 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง และถัดมาคือเจ้านางบัวทิพย์หลวง ชายา ลำดับที่ 3 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง 
ฉลององค์ของเจ้านางทั้ง 4 องค์ เป็นแบบที่นิยมกันในหมู่เจ้านายฝ่ายหญิงของไทใหญ่คือ ใส่เสี้อไตหรือเสื้อหน้าหว่าย ที่น่าจะตัดเย็บจากผ้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_34_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
8 x 13 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels