ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายงานอภิเษกสมรสธิดาของเจ้าสายเมือง มังราย (ไม่ทราบนาม) การแต่งกายของเจ้าบ่าว ใสเสื้อคอตั้งแขนยาวสีขาว เรียกว่า “แลกะโดง” นุ่งผ้าลุนตยาอเซะ ของผู้ชายที่เรียกว่า “ลองจีปาโซ”  ซึ่งจะมีความยาวมากกว่าของผู้หญิง สวม “คองบอง” ครอบศีรษะ ลักษณะของคองบองทำจากโครงหวาย มีรูปร่างอย่างสุ่มที่มีขนาดพอดีกับศีรษะ หุ้มด้วยผ้าที่เป็นผ้าพื้นสีอ่อน คลุมทับให้เหลือชายผ้าไว้ด้านขวา ส่วนฝ่ายหญิงแต่งกายแบบสาวชาวพม่า คือ สวมเสื้อซับในที่เรียกว่า “บ่อลี”  สวมทับด้านนอกด้วยเสื้อ “ไถ่มะเต็ง” ที่ตัดจากผ้าใยแก้ว มีผ้าคลุมไหล่ นุ่งซิ่น “ลุนตยา อเซะ” เกล้ามวยทรงกระบอก มีปอยผมห้อยด้านข้าง ปักปิ่นดอกไม้ ใส่สร้อยคอทั้งไข่มุกและสร้อยอัญมณี
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_57_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
12.5 x 7 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels