ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายเจ้านางจ่ายุ้น ธิดาในเจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ กับเจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่ ฉลององค์เจ้าวิไลวรรณ ณ เชียงใหม่  เป็นแบบที่นิยมกันในหมู่เจ้านายฝ่ายหญิงของไทเขินและไทลื้อในสิบสองปันนา คือ ใส่”เสี้อปั้ด” เป็นเสื้อที่มีลักษณะสาปเสื้อป้ายไปด้านข้าง เป็นเสื้อที่นิยมใช้ในหมู่ของหญิงชาวไทลื้อทั่วไป นุ่งซิ่นไหมคำ เป็นซิ่นชนิดพิเศษและมีเอกลักษณ์ของกลุ่ม ที่พบการสวมใส่เฉพาะ เจ้านายฝ่ายหญิงของชาวไทเขินและไทลื้อในสิบสองปันนา เกล้ามวยที่เรียกว่าทรง “วิดว้อง” ปักปิ่น ใส่ตุ้มหูและใส่กำไลทั้งสองแขน สวมรองเท้าแตะ และถือกระเป๋าแบบของสตรีชาวตะวันตก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_71_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
30 x 20 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels