ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบุคคล เรียงจากขวาไปซ้าย แถวหน้าบุคคลในท่านั่ง บุคคลแรกคือ เจ้าแก้วเมือง (น้อย) บุตรคนที่ 4 ในเจ้าแก้วเมือง กับเจ้านางเส่งเมียะ ถัดมาคือเจ้าจายน้อย ถัดมาบุคคลในแถวที่ 2 จากด้านซ้าย บุคคลแรกคือ เจ้านางบัวสรรค์ ราชธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลงกับเจ้านางฟอง (เจ้านางฟองจันทร์) ถัดมาคือเจ้านางแหวนทิพย์ (แว่นทิพย์) ราชธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลงกับเจ้านางบัวทิพย์หลวง ถัดมาจากด้านขวา คือเจ้าแก้วเมือง ราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์หลวง ถัดมาคือเจ้านางเส่งเมียะ ชายาในเจ้าแก้วเมือง และบุคคลในแถวหลังสุด จากด้านซ้าน บุคคลลำดับที่ 2 คือ ราชบุตรในเจ้าขุนศึก ในงานสังสรรค์ในหมู่พระญาติ ที่หอหลังเดิมของเจ้าแก้วเมือง เมืองเชียงตุง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_133_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
6 x 6 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading