ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายครอบครัวเจ้าแก้วเมือง เรียงจากขวาไปซ้าย (แถวหน้า) บุคคลแรกคือ เจ้าฟองนวล (ดอง) ถัดมาคือ เจ้าแก้วเมือง (น้อย) ถัดมาคือเจ้าฟองแก้ว (อุ้ย) ถัดมาเป็นบุคคลแถวหลัง ด้านขวาคือ เจ้าสันตสิริ (อ้อด) ถัดมาบุคคลในท่านั่งคือ เจ้านางเส่งเมียะ (ชายาเจ้าแก้วเมือง) ถัดมาคือ เจ้าแก้วเมือง ราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์หลวง ถัดมาคือเจ้าสุลมณิ (หนุ่ม)
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_163_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
13.5 x 8 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading