ภาพถ่ายชุดช่างภาพเมืองเชียงใหม่ในอดีต (M Tanaka)

SKU: 02_26_20171023_PH01_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช ที่มีจำหน่าย มีการเขียนข้อความไว้บนภาพถ่ายหลายชุดด้วยกัน ในข้อความแรกด้านหน้าภาพถ่ายเขียนว่า “พระองค์เจ้าอุรุพงษ์ สิ้นพระชนมน์วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2452 พระชันษา 17 ปี” ข้อความด้านล่างเขียนพรรณาไว้ว่า “อุรุพงษ์องค์น้อยหน่อนเรนไทย น่ารักน่าอาลัยเลิศฟ้า โอ้อนาถมฤนานา ไฉนจึงพรากจากพระเอย ทิ้งทุกข์โศกไว้ในสยาม ชีวิตวินาสด้วยโรคไภย ศุขด้วยพระไตรรัตนรู้” วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2465 ข้อความด้านหลังเขียนอธิบายไว้ดังนี้ “ลงไปจากนครปฐมเนื่องในการน้องสาวทำบุญทอดกฐิน ที่วัดสามจีนใต้ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2463 ซื้อจากร้านศรีสยาม สี่แยกแม้นศรี กรุงเทพ ราคารูปละ 15 สตางค์  ซื้อมาวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2463 ลงชื่อ สมยศ ดารามาศ ผู้ช่วยทะเบียนขั้นสาม วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2463”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
09/08/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
Thai/English
RELATION:
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เอ็ม ทานากะ และร้านรับถ่ายภาพอื่นๆในเชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20171023_PH01_02
SUBJECT AGE:
14 สิงหาคม พ.ศ.2463
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5’’x5.5’’
DIGITAL SIZE:
2831×4436

Loading