ภาพถ่ายชุด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพชุดการทอผ้าและทำเส้นด้ายที่ทำมาจากฝ้ายของหญิงชาวแม่แจ่ม การทอผ้าในเมืองแม่แจ่มถือเป็นที่เดียวในล้านนาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เพราะในอดีตการทอผ้าถือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของหญิงในล้านนา เพราะเริ่มตั้งแต่
การปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย ย้อมฝ้ายและทอผ้าไว้ใช้เอง ซึ่งมีกรรมวิธีในการทอด้วยกันหลายอย่าง เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆตั้งแต่ผ้าทอเพื่อใช้สำหรับเครื่องนุ่งห่ม ผ้าทอสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นผ้าห่มและหมอน หรือแม้แต่ผ้าทอเพื่อพุทธศาสนาเช่น ตุง ผ้าห่อคัมภีร์หรือผ้ารองอาสนาเป็นต้น ในภาพหญิงชาวแม่แจ่มขณะกำลังทอซิ่นลัวะ ซึ่งเป็นซิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่หญิงชาวแม่แจ่มนิยมสวมใส่ซึ่งได้รับรูปแบบมาจากชาวลัวะ ส่วนการแต่งกายของหญิงในภาพจะเป็นการแต่งกายแบบพื้นเมืองที่นุ่งห่มในเวลาทำงานภายในบ้านที่สามารถพบได้ทั่วไปในเมืองแม่แจ่ม คือใส่เสื้อแขนกุดหรือเสื้อคอกระเช้าสวมซิ่นลัวะ จะทำผมรวบมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
28/12/2561
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20180221_PH03_18
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2538
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
ฟิล์มสีสไลด์ขนาด 135 หรือ 35 มม.
DIGITAL SIZE:
2261×1556 pixels

Loading