ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_25_20171026_PH03_44 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 114 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า ”กลุ่มชายชาวล้านนาและชายชาวขมุ ที่มีหน้าที่คอยพิทักษ์ป่า ซึ่งบางคนมีผ้าโพกศีรษะ” ชายกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มลูกจ้างของบริษัททำไม้เพื่อคอยพิทักษ์ป่าเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทการแต่งกายของชายกลุ่มนี้มีความหลากหลายเพราะเป็นทั้งชายชาวล้านนาและชาวขมุ มีทั้งสวมเสื้อและไม่สวมเสื้อ ส่วนท่อนล่างบางคนสวมกางเกงเป้ายานที่เรียกกันที่วไปในล้านนาว่า”เตี่ยวสะดอ”หรือ ”เตี่ยวสามดูก”หรือบางคนก็นุ่งโสร่งที่เป็นผ้าลายทางและชายบางคนก็มีการโพกผ้าที่ศีรษะอีกด้วย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
“เตี่ยวสะดอ”หรือ”เตี่ยวสามดูก” ทางภาคใต้จะเรียก กางเกงเล วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่จะนำมาตัดเย็บจะผลิตมาจากฝ้ายฝ้าย ย้อมด้วยครามหรือมะเกลือ เป็นกางเกงชนิดหนึ่งมีลักษณะทรงหลวมขายาวระหว่างน่องถึงข้อเท้า ขอบเอวใหญ่ เป้าต่ำ ปลายขากว้าง ไม่มีตะเข็บ ด้านข้างลำตัว แต่มีตะเข็บด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันคือ มีตะเข็บสันขา 2 ข้าง มีตะเข็บเป้า เฉียงไปยังตะเข็บสันขาขวา อาจมีผ้าผูกเอวเย็บติดกลางขอบเอวด้านหลัง ขนาดของกางเกงส่วนใหญ่จะตัดเย็บแบบทรงค่อนข้างใหญ่ เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ ในการสวมใส่ได้หลากหลาย ซึ่งสามารถนำไปใส่ได้ทั้งคนรูปร่างเล็กจนถึงคนที่รูปร่างใหญ่
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_25_20171026_PH03_44
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
CATEGORY:
ภาพภ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 841
DIGITAL SIZE:
4971 × 3482