ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_27_20171026_PH01_54 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 130 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “หญิงชาวล้านนาสองคน คนที่สูงวัยสูบกล้องยาสูบ และหญิงที่เยาว์วัยกว่าสูบบุหรี่พม่า” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงกิจวัตรของคนในล้านนาทั้งหญิงและชายที่นิยมสูบทั้งบุหรีและกล้องยาสูบ โดยที่หญิงทั้งสองสวมเสื้อคอกลมแขนยาวนุ่งซิ่นต๋า ซิ่นต๋าเป็นผ้าซิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวล้านนาที่สวมใส่กันทั่วไป มีการสวมกำไลที่น่าจะทำจากเงิน ส่วนผมก็นิยมมุ่นมวยไว้กลางศีรษะ หญิงคนขวามือของภาพศีรษะมีการโพกผ้าขาวคล้ายกับกลุ่มชาวไทลื้อ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ซิ่นต๋า เป็นผ้าซิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหญิงขาวล้านนาที่สวมใส่กันทั่วไป โดยมีรูปแบบที่มีลวดลายในท้องซิ่นเป็นลายริ้วในแนวขวางลำตัว
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_27_20171026_PH01_54
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
CATEGORY:
ภาพภ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
803 × 1200
DIGITAL SIZE:
4937 × 7379