ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (วัดกู่คำ)

SKU: 02_29_20130803_PH6_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ปราสาทพิธีศพของอดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านตั้งอยู่ที่พระธาตุช้างค้ำ ลักษณะของปราสาทพิธีศพของงพระสงฆ์ผู้มีสมณศักดิ์ในเมืองน่านมีรูปแบบยอดแหลมสามยอดขนาดใหญ่ แตกต่างจากที่อื่นๆในล้านนา เช่นของเชียงใหม่ก็จะเป็นนกหัสดีลิงค์แบกปราสาทพิธีศพของพระสงฆ์ผู้มีสมณศักดิ์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
03/08/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
รูปแบบปราสาทพิธีศพของเมืองน่าน
COVERAGE:
วัดกู่คำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดกู่คำ
IMAGE CODE:
02_29_20130803_PH6_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2495-2498
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
พระครูปลัดเจ้าอาวาสวัดกู่คํา
COVERAGE:
วัดกู่คำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3” x 5”
DIGITAL SIZE:
1531*2192 Pixels