ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์))

SKU: 02_29_20140318_PH06_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ปราสาทพิธีศพเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) จะเห็นได้ว่าเป็นปราสาทที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะเป็นของชนชั้นเจ้าจึงต่างจากสามัญชน แต่ที่น่าสังเกตคือฐานที่ใช้ในการชักลากปราสาทเพื่อไปทำพิธีนั้นใช้แพแทนล้อในกาชักลาก เป็นเพราะเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์)เป็นผู้พิพากษาของเมืองน่านเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป จึงสามารถที่ใช้คนจำนวนมากในการชักลากไปยังสุสานในการประกอบพิธีได้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย)
IMAGE CODE:
02_29_20140318_PH06_01
SUBJECT AGE:
ไม่ทราบปี พ.ศ.
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
1399*2038 Pixels