ภาพถ่ายชุดนายห้างป่าไม้ในลำปาง (Frank R Frere)

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นายห้างชาวต่างชาติไม่ทราบนาม สันนิษฐานว่าเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำสัมปทานป่าไม้ในลำปาง สวมใส่ชุดกีฬาเเบบยุโรป สวมกางเกงขาสั้น เสื้อเชิ๊ต สวมถุงเท้าขึ้นสูงเหนือน่อง เเละสวมรองเท้าผ้าใบ อดีตกลุ่มนายห้างป่าไม้ในเชียงใหม่เเละลำปาง มีความนิยมเเละชื่นชอบเล่นกีฬาโปโล เเละกีฬากอล์ฟ เป็นกิจกรรมยามว่างเเละเข้าสังคมตามวัฒนธรรมต่างชาติ เเสดงถึงความมั่งมีของกลุ่มคนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีดังจะเห็นได้จากกลุ่มสโมสรการกีฬานครลำปาง หรือข่วงโปโลนครลำปาง เเละสโมสรเชียงใหม่คิมนาคา เป็นต้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ข่วงโปโลนครลำปาง สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าหลวงบุญวาทย์วงษ์มานิต เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง ระยะนั้นมีฝรั่งหลายชาติเข้ามาทำไม้ โดยนายมิลเลอร์ ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่บริเวณบ้านดง ในปี พ.ศ.2449 ทำเป็นสโมสรการกีฬานครลำปางขึ้น ถือว่าเป็นสโมสรกีฬาสากลแห่งแรกในมณฑลพายัพ ซึ่งปัจจุบันคือ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นครลำปาง
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ 
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
DC_PT_02_25_20191008_PH01_86
SUBJECT AGE:
ประมาณปีพ.ศ.2470 – 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2621*1765 Pixels