ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน)

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ถาพถ่ายหมู่ของเครือญาติเจ้านายเชื้อสายเมืองน่านหน้าปราสาทพิธีศพของเจ้าราชวงศ์(สิทธิสาร ณ น่านที่จัดในบริเวณคุ้มเจ้าราชวงศ์(สิทธิสาร ณ น่าน) ที่อดีตตั้งอยู่ติดกับคุ้มเจ้าราชบุตร(หมอกฟ้า ณ น่าน)ปัจจุบันถูกรื้อไปแล้ว จะสามารถเห็นได้ว่าปราสาทพิธีศพค่อนข้างใหญ่และมีการตกแต่งที่สวยงามมากกว่าปกติเนื่องจากเป็นของเจ้านายที่มียศสูงศักดิ์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ปราสาทพิธีศพของเจ้านายผู้มีบรรด่ศักดิ์สูงในล้านนามักมีขนาดค่อนข้างใหญ่โตและมีการประดับประดามากกว่าปราสาทพิธีศพของสามัญชนทั่วไป
COVERAGE:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน อ.เมืองจังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20140318_PH01_04
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2443
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน
COVERAGE:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน อ.เมืองจังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
8” x 10”
DIGITAL SIZE:
720*480 Pixels