ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดเจดีย์สูง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ดอกจําปา หรือดอกจําปี ภาพเขียนดอกจําปา หรือดอกจําปี ดอกจำปามีลักษณะเป็นดอกเดี่ยวสีเหลืองแก่ มีกลีบอยู่ 8 – 10 กลีบซ้อนกัน กลีบหนึ่งยาวประมาณ 2 นิ้ว ซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ส่วนดอกจําปีนั้น เป็นดอกเดี่ยว สีขาวคล้ายงาช้างกลีบดอกจะมี 8 – 10 กลีบ จะเรียวกว่าจําปา ตรงกลางดอกจะมีเกสรเป็นแท่งกลมเล็ก ดอกไม้ทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นดอกไม้ที่รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกา ซึ่งนิยมใช้เป็นดอกไม้ประดับผนังวิหารเพื่อลดพื้นที่ว่าง ตามคติความเชื่อของคนจีนเชื่อว่า ดอกจำปา จำปี เป็นดอกไม้มงคลสื่อถึงการมีคุณธรรมที่สูงส่ง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/06/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้น และแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ในประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_31
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
3 x 2.85 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.  

Loading