ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_29_20171026_PH03_73 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 176 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “ช้างอาบน้ำ” ช้างเป็นสัตว์ที่นำมาเป็นพาหนะในการเดินทาง และการดูแลช้างเหล่านั้นต้องทำการอาบน้ำช้างทุกๆวันเป็นเรื่องของกิจวัตรอย่างหนึ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ทำไมต้องอาบน้ำช้าง? เพราะ ช้างเป็นสัตว์ที่ทนความร้อนได้ ไม่ดีเนื่องจากมีสีผิวหนังโทนดำลำตัวมีขนาดใหญ่และหนาจึงดูซับความร้อนจากแสงแดดได้มากขณะที่ต่อมเหงื่อของช้างมีอยู่ในพื้นที่เล็กๆบริเวณรอบโคนเล็บเท่านั้น ช้างจึงจะต้อ งอาบน้ำวันละหนึ่ง ถึงสองครั้ง ซึ่งช้างจะใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัว เอง และควาญช้างจะช่วยทำ ความสะอาด
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_29_20171026_PH03_73
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 785
DIGITAL SIZE:
7708 × 5041