จิตรกรรมมุขทิศเหนือฝั่งตะวันตก 1.1

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในส่วนแรกของชาดกเรื่อง “คัทธณะกุมารชาดก” โดยเขียนเล่าเรื่องราวในตอนเริ่มของชาดกที่เกิดขึ้น ณ เมืองศรีษะเกษ อันเป็นเมืองเกิดของคัทธณะกุมาร บริเวณมุขด้านทิศเหนือฝั่งตะวันตก รวมถึงฝาผนังของมุขทิศเหนือด้านตะวันตก โดยเริ่มเขียนเล่าเรื่องในด้านสกัดของมุขด้านทิศเหนือฝั่งตะวันตก เป็นเรื่องราวของมารดาผู้ให้กำเนิดคัทธณะกุมาร 

ณ เมืองศรีษะเกษ มีหญิงหม้ายผู้หนึ่งอาศัยอยู่ ครั้นนั้นพระอินทร์เนรมิตรกายเป็นช้างป่าเชือกหนึ่งเข้ามาเหยียบย่ำนาของหญิงหม้ายผู้นี้ เมื่อนางทราบข่าวจึงตามไปดูช้าง เเละเกิดกระหายน้ำจึงไปพบกับรอยเท้าช้างเข้า ในรอยเท้ามีน้ำขังอยู่ นางจึงได้เดิมน้ำในรอยเท้านั้น ทำให้ตั้งครรภ์ครั้นเวลาล่วงเลยไปจนครบกำหนดคลอด นางจึงให้กำเนิดบุตรชายจึงได้ตั้งชื่อให้ว่า “คัทธณะ” ครั้นในตอนที่นางได้ให้เกิดเนิดคัทธนกุมารนั้น ได้มีดาบศรีกัญไชยตกลงมาข้างๆในวันที่ให้กำเนิดบุตรด้วย ครั้นเมื่อคัทธนกุมารเติบใหญ่ขึ้นก็มีอิทธิฤทธิ์ และพละกำลังเหนือคนทั่วไป 

ภาพเขียนในบริเวณนี้เขียนเล่าเรื่องสลับไปมาตามพื้นที่ในมุขด้านนี้ โดยเริ่มเล่าเรื่องที่บริเวณเหนือหน้าต่างฝาผนังมุขทิศเหนือฝั่งตะวันตก ไปถึงฝาผนังของมุขด้านทิศเหนือด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเรื่องราวในตอนที่คัทธณะกุมารเติบใหญ่ เเละได้แสดงอิทธิฤทธิ์และกำลังให้เจ้าเมืองศรีษะเกษได้ทอดพระเนตร จากนั้นเรื่องราวของคัทธณะกุมารที่เมืองศรีษะเกษจึงไปจบที่บริเวณ ด้านบนใต้ภาพใหญ่ (บริเวณที่มีพระภิกษุกำลังสอนสุนัขอยู่) เป็นเรื่องราวในตอนที่คัทธณะกุมารออกเดินทางเพื่อไปตามหาบิดา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels

Loading