จิตรกรรมมุขทิศเหนือฝั่งตะวันตก 1.4

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนหญิงหม้ายกำลังสอนหญิงสาวทอผ้า ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่อ่านได้ความว่า “ตาเหลิงนั้นหี้เติมเสียหน่อยราย” แปลได้ความว่า “ตรงลวดลายนั้นให้เติมสีเหลืองลงไปอีกหน่อย”  

การเล่าถึงหญิงหม้ายที่มีฝีมือในการทอผ้านั้น น่าจะเป็นนัยยะที่แสดงให้เห็นว่า คนเมืองน่านในยุคนั้นให้ความสำคัญกับการทอผ้า ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบของผ้าทอที่หลากหลาย เเละแตกต่างจากผ้าทอในกลุ่มล้านนาด้วยกัน 

เครื่องมือที่หญิงสาวชาวเมืองใช้ในการทอผ้าเรียกว่า “กี่” หรือ “หูก” ที่มีทวดทรงที่งดงามอ่อนช้อย มีการเเกะสลักลวดลายที่ฟืมทอผ้า รอกยกตะกอ หรือ เขาที่ทำหน้าที่ยกเส้นยืนรูปหงส์อย่างปราณีตงดงาม บริเวณด้านหลังห้อยตะกร้าเครื่องเขินสีแดงเรียกว่า “ส้า” ในภาษาล้านนา ใช้สำหรับไว้ใส่เส้นด้าย 

หญิงทั้งสองในภาพแต่งกายเป็นแบบสาวชาวไทยวนในล้านนา คือ เปลือยอก มีเพียงหญิงชาวเมืองที่กำลังทอผ้านำผ้าแถบสีเรียบมาห่มคล้องทิ้งชายไปด้านหลัง นุ่ง “ซิ่นป้อง” เป็นซิ่นแบบพิเศษรูปแบบหนึ่งของเมืองน่าน คือเป็นซิ่นที่มีลายในแนวขวางลำตัว มีรูปแบบโครงสร้างคล้ายกับ “ซิ่นต๋า” ของหญิงชาวไทยวนในล้านนา ผ้าซิ่นป้องมีการตกแต่งผ้าซิ่นด้วยการทอกรรมวิธีต่างๆที่ค่อนข้างหลากหลาย สามารถพบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น นับเป็นผ้าซิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างหนึ่งของเมืองน่าน ไว้ผมยาวมุ่นมวยผม เรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง” ไว้กลางศีรษะ หญิงสาวมัดมวยด้วยสร้อยคำหรือสร้อยทอง เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป สวมกำไลทองคำ และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels

Loading