จิตรกรรมมุขทิศตะวันตกฝั่งด้านใต้ 1.9

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมบริเวณเสาวิหารของด้านทิศใต้ของฝาผนังของมุขทิศตะวันตก  เป็นภาพจิตรกรรมที่เป็นเรื่องราวที่บริเวณนอกกำแพงวังของเมืองมิถิลา เป็นชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเมืองน่าน ขณะเดินนำของจากป่าหรือที่ตนผลิตได้ นำมาขายในเมืองน่าน โดยมีภาพหมาคอยไล่เห่า เพราะเห็นเป็นคนแปลกหน้า ในภาพจะเห็นเป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน โดยที่ชายคนแรกแบกถุงย่ามสีดำขนาดใหญ่ ชายคนกลางแบกตะกร้า กรือที่คนเหนือเรียกว่า “ซ้า” ขนาดใหญ่ที่น่าจะบรรจุสินค้า เพื่อมาจำหน่าย ส่วนหญิงคนหลังแบกตะกร้าขนาดใหญ่ การแต่งกายของชายและหญิงชาวชนกลุ่มน้อย ทั้ง 3 คนนี้เป็นการแต่งกายที่ เลียนแบบชนชาวพื้นเมืองในเมืองน่านคือ ชายทั้ง 2 คนมีรูปแบบของการแต่งกายคือ เปลือยอก นุ่งผ้าผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ“นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบนมัดเอวด้วยผ้า เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า แต่การทั้งสองคนนี้มีลายสักยันต์ น่าจะเป็นการได้รับรับอิทธิพลจากชนชาวเมืองน่าน ไว้ผมยาวมัดมวยไว้ด้านหลัง ชายคนกลางสูบกล้องยาสูบ หรือที่ในล้านนาเรียกว่า “กล้องมูยา” ส่วนหญิงชาวชนเผ่านั้นแต่งกายเลียนแบบ ชาวไทลื้อในเมืองน่าน คือมีการใส่ “เสื้อปั้ด” เป็นเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทลื้อ เป็นเสื้อแขนยาวที่มีรูปแบบคือ สาปเสื้อจะป้ายไปทางด้านซ้าย นุ่งซิ่นที่ในเมืองน่านเรียกว่า “ซิ่นม่าน” คำว่า “ม่าน” ที่เป็นซิ่นอีกรูปแบบที่หญิงในเมืองน่านนิยมใช้ และสามารถพบได้เฉพาะในเมืองน่านเท่านั้น การหญิงชนเผ่าสวมซิ่นม่านนั้น น่าจะเป็นการซื้อขายกันระหว่าง ชนกลุ่มน้อยกับชาวเมืองน่าน เป็นการแสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันในเมืองน่านในยุคนั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels