จิตรกรรมฝามุขทิศตะวันออกฝั่งด้านใต้ 1.2

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมในภาพเขียนเรื่องราวต่อกัน 2 ส่วน ประกอบด้วย ภาพเขียนบริเวณเสาฝั่งซ้ายมือ เขียนภาพเจ้าคัทธณะกุมารเเละชายเกวียนร้อยเล่มขณะเดินทางออกจากเมืองขวางทะบุรี ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ ประกอบด้วย ชุดอักษรบริเวณด้านขวาอ่านได้ความว่า “เจ้าคัทธณะออกเสียเมิงขวางทะปูลีมาหนี้แล” แปลได้ว่า “เจ้าคัทธณะกุมารเดินทางออกจากเมืองขวางทะบุรี” และชุดอักษรบริเวณด้านซ้ายอ่านได้ความว่า “เกวียนร้อยเหล้ม” แปลได้ว่า “นายเกวียนร้อยเล่ม” 

ถัดมาเป็นภาพเขียนบริเวณด้านซ้ายกึ่งกลางภาพ  เขียนภาพเจ้าคัทธณะกุมารและชายเกวียนร้อยเล่มเดินผ่านป่าแห่งหนึ่งเข้าสู่เมืองชวาทบุรี

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels

Loading