จิตรกรรมฝามุขทิศตะวันออกฝั่งด้านใต้ 1.18

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณมุมซ้ายบนประตูทางเข้า เขียนเรื่องราวในตอนต่อของเรื่องราวหลังจากนี้ ซึ่งนำมาเขียนไว้บริเวณนี้ เป็นเรื่องราวในตอนที่พญาไม้ร้อยกอซึ่งปกครองอยู่เมืองขวางทะบุรี (นครราศ) ได้ยกทัพไปเมืองจำปานครเพื่อหมายจะชิงนางสีดาไปถวายเจ้าคัทธณะกุมาร ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “พยาไม้ร้อยกอญกทัพไปรบ เมืองจำปานครแล” แปลได้ความว่า “พญาไม้ร้อยกอยกทัพเพื่อไปรบที่เมืองจำปานคร” 

ในภาพพญาไม้ร้อยกอประทับอยู่ในกูบบนหลังช้าง กูบในภาพมีลักษณะเป็นกูบที่มีหลังคาคลุม นำมาวางบนหลังช้าง ส่วนช้างทรงมีการประดับตกแต่งอย่างดงามให้ดูสมกับเป็นช้างของพญาเจ้าผู้ครองเมือง 

พญาไม้ร้อยกอทรงเครื่องทรงแบบกษัตริย์ของไทยหรือ คล้ายกับการแต่งกายในละครนาฏศิลป์ของทางภาคกลาง (กรุงเทพ) คือ สวมพระมาลายอดเกี้ยว หรือ หมวกทรงกลมยอดแหลม สวมกรองศอและอินทรธนูทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งสนับเพลา คือ กางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้ง นุ่งโจงกระเบนทับทำมาจากผ้าที่มีลวดลาย 

ส่วนควาญช้างแต่งกายคล้ายชาวไทยวนและไทลื้อในล้านนาในยุคนั้น ซึ่งรับเอาอิทธิพลการแต่งกายมาจากภาคกลาง (กรุงเทพ) คือ ใส่เสื้อแขนยาวคอกลมทำจากผ้าที่เป็นผ้าพื้นเรียบ และมีลวดลาย นุ่งผ้าแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือ โจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนและไทลื้อในแถบนี้ สวมหมวกทรงกลมแบบฝรั่ง และไว้หนวดและเครา 

ส่วนเหล่าทหารแต่งกายคล้ายชาวไทยวนและไทลื้อในล้านนาในยุคนั้น ซึ่งรับเอาอิทธิพลการแต่งกายมาจากภาคกลาง (กรุงเทพ) คือ ใส่เสื้อแขนยาวคอกลมทำจากผ้าที่เป็นผ้าพื้นเรียบและมีลวดลาย ไว้ผมทรงทรงมหาดไทย มีทั้งการไว้แบบทรงแสกกลาง และไม่ได้แสกกลางก็มี ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางภาคกลาง (กรุงเทพ)

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels

Loading