จิตรกรรมฝามุขทิศตะวันออกฝั่งด้านใต้ 1.13

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณเสาและฝั่งซ้ายของหน้าต่าง เขียนเล่าเหตุการณ์ในตอนที่เจ้าคัทธณะกุมารใช้พิณสามสาย เเละไม้เท้าต้นชี้ตายปลายชี้เป็นชุบชีวิตชาวเจ้าเมืองชวาทบุรีให้ฟื้นคืนจากความตาย

ถัดลงมาเป็นภาพเขียนชาวเมืองชวาทบุรีที่เดินกลับเข้าเมืองภายหลังจากที่ฟื้นจากความตาย ด้วยการช่วยเหลือของเจ้าคัทธณะกุมาร จากนั้นจึงเขียนเล่าเรื่องต่อมาที่บริเวณฝั่งซ้ายของหน้าต่าง เป็นภาพเขียนเหล่าเสนาอมาตย์ที่มาเข้าเฝ้าชายเกวียนร้อยเล่มเเละนางคำสิงภายที่ประทับอยู่ในปราสาท ภายหลังจากเจ้าคัทธณะกุมารยกเมืองเเละนางคำสิงให้ขึ้นครอง ต่อมาจึงตั้งชื่อเมืองขึ้นใหม่นามว่า “เมืองหงสาอังวะ”

ภาพเขียนปราสาทในภาพ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบล้านนาในเมืองน่านกับรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยของทางภาคกลาง (กรุงเทพ) โดยเฉพาะตัวปราสาทที่เขียนไว้พอดีกับเสาพระวิหาร มีลักษณะเป็นปราสาททรงสูง มียอดแหลม หลังคาลดห้าชั้น ดูคล้ายกับธรรมาสน์ในล้านนา ส่วนบนมีช่อฟ้าแบบทางภาคกลาง (กรุงเทพ) และมีปั้นลมแบบศิลปกรรมของทางล้านนา ส่วนประตูเมืองทำเป็นซุ้มหลังคาทรงโดมมียอดแหลมดูคล้ายกับประตูกำแพงเมืองของกรุงเทพ เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels

Loading