จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองแดง 05

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมบริเวณมุมล่างขวาของภาพส่วนบน เป็นเรื่องราวตอนที่ ชายชาวบ้านถวายดอกบัวที่เก็บม่ทั้งหมด 8 ดอกแก่พระมาลัย เพื่อนำไปบูชาพระธาตุเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ การเขียนการห่มครองจีวรของพระมาลัย เป็นรูปแบบของช่างชาวไทใหญ่ ที่มีลักษณะการเขียนให้จีวรอ่อนช้อยมีการพริ้วไหว ส่วนชายที่ถวายดอกบัวนั้นมีการแต่งกายที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากทางรัตนโกสินทร์ในช่วงนั้น คือไม่สวมเสื้อนุ่งโจงกระเบน แต่ยังสามารถเห็นรอบสักยันต์ที่บริเวณขบของโจงกระเบนได้ การสักยนต์บริเณคั้งแต่ท้องน้อยลงไปจนถึงหัวเข่านั้น เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของชายชาวไทลื้อและไทยวนในแถบนี้ ที่ต้องสักยันต์เพื่อแสดงถึงการเป็นชายชาตรีที่แท้จริง ไว้ทรงผมที่เรียกทรงผมนี้ว่า “ทรงมหาดไทย” ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย ที่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางรัตนโกสินทร์ในช่วงนั้นเช่นกัน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220705_MR_วัดหนองแดง_05
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช  2330
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
300 x 390 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels

Loading