จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศเหนือ ฝั่งตะวันออก 1.2

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านบน เขียนภาพปราสาทของพญาเมืองอินทปัฎฐนคร ปราสาทในภาพเป็นปราสาทที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมล้านนาและสถาปัตยกรรมแบบภาคกลาง (กรุงเทพ) คือ ปราสาทประธานหลังกลางมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส หลังคาทรงสูงสามชั้น มียอดแหลม มีลักษณะคล้ายกับวิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุกเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ส่วนปราสาทด้านข้างมีลักษณะคล้ายกับวัดในล้านนาในยุคที่ได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพเข้ามาผสมผสาน คือ ทรงหลังคาปีกนกลดสองชั้น ช่อฟ้าเป็นหัวนาคแบบทางกรุงเทพ และปราสาททุกหลังมีพระวิสูตร หรือ ผ้าม่านกางกั้น ตัวปราสาทตั้งอยู่บนยกพื้น ส่วนกำแพงวังก่ออิฐล้อมรอบ ประตูวังทำเป็นซุ้มหลังคาทรงโดมดูคล้ายกับประตูกำแพงเมืองของกรุงเทพ บริเวณด้านนอกกำแพงวังเป็นบ้านเรือนของชาวเมืองอินทปัฎฐนครที่ดูมีฐานะ มีลักษณะเป็นบ้านเรือนทรงตึกสองชั้นก่ออิฐถือปูน ในภาพพญาเมืองอินทปัฎฐนคร พระชายา พระธิดาและเหล่านางกำนัลประทับอยู่ในปราสาท บริเวณด้านหน้ามีเหล่าเสนาอมาตย์เข้าเฝ้าอยู่ นอกจากนี้บริเวณโถงด้านหน้าปราสาทมีโถเครื่องลายครามขนาดใหญ่ศิลปะจีนตั้งอยู่ 3 ใบ ซึ่งน่าจะแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของพญาเมืองอินทปัฎฐนคร ที่มีข้าวของเครื่องใช้ที่มีราคาสูง และยังเป็นของที่มาจากเมืองจีน 

ส่วนบริเวณด้านนอกกำแพงวัง มีช้างเผือกผูกไว้อยู่หนึ่งเชือก แสดงให้เห็นถึงบารมีของพญาเมืองอินทปัฎฐนคร อีกด้วย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels