จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศเหนือ ฝั่งตะวันออก 1.5

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเมืองอินทปัฎฐนคร ในภาพเป็นภาพเขียนบ้านเรือนของชาวเมืองอินทปัฎฐนครที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของปราสาทเจ้าเมือง อาคารบ้านเรือนมีลักษณะเป็นเรือนทรงตึกสองชั้นก่ออิฐถือปูนของผู้มีฐานะในเมือง บริเวณด้านหน้าของเมืองติดกับแม่น้ำ มีท่าเรือสำหรับใช้เป็นจุดเเลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างเมือง นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนชาวตะวันตกบนเรือกลไฟ และชาวจีนที่นำเรือสำเภาเข้ามาค้าขาย หากเปรียบเทียบเมืองอินทปัฎฐนครก็น่าจะเปรียบเทียบได้กับเมืองหลวงพระบางในยุคนั้น ส่วนกำแพงเมืองที่ล้อมรอบอยู่ทาด้วยสีแดง ประตูทางเข้าเป็นรูปตัวเหงา

ส่วนภาพเขียนบริเวณกลางภาพ เขียนภาพกลุ่มหนุ่มสาวชาวเมืองที่ยืนอยู่หน้ากำแพงเมือง ลักษณะกำลังจับกลุ่มพูดคุยกัน บ้างก็สูบบุหรี่ บ้างก็หาบน้ำ บ้างก็หาบของ บ้างกำลังจะไปตลาด หรือ “กาด” ในภาษาล้านนา 

ถัดมาเป็นภาพเขียนบริเวณฝั่งซ้ายมือ เป็นภาพกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อค้าขายในเมือง ขณะกำลังยืนพูดคุยกันอยู่ริมท่าเรือหน้าเมือง จะเห็นได้ว่าเมืองอินทปัฎฐนครเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงมีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายเพื่อเเลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันจำนวนมาก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels