จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศตะวันตกช่วงกลาง 1.1

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝาผนังมุขทิศตะวันตกช่วงกลางผนัง จิตรกรรมส่วนนี้ตั้งอยู่บริเวณอยู่เหนือประตูทางเข้า  โดยเริ่มเรื่องที่ฝาผนังฝั่งซ้ายหรือด้านใต้ มาจนด้านกลางของผนังคือเหนือประตูทางเข้า ไปจนถึงฝาผนังฝั่งขวาหรือด้านเหนือ ของมุขด้านทิศตะวันตก เป็นจิตรกรรมของเหตุการณ์ที่พระเจ้าเนมิราช ประทับขึ้นเวชยันตราราชรถไปท่องแดนนรกและสวรรค์ ในภาพจิตรกรรมเริ่มเล่าเรื่องที่ฝาผนังฝั่งซ้ายหรือด้านใต้ เป็นตอนที่พระเจ้าเนมิราชขึ้นประทับเวชยันตราราชรถ ที่เริ่มเลื่อนลอยออกจากเมืองมิถิลา จิตรกรรมข้ามมาเล่าเรื่องที่ฝาผนังฝั่งขวาหรือด้านเหนือ เป็นตอนก่อนถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มาตลีเทพสารถีขับเวชยันตราชรถ พาพระเจ้าเนมิราชเสด็จเที่ยวชมนรกก่อน ตามคำขอของพระเจ้าเนมิราช และจิตรกรรมกลับมาเล่าเรื่องที่ส่วนกลางผนัง บริเวณเหนือประตูทางเข้า เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าเนมิราชเสด็จเข้าเฝ้าพระอินทร์ ณ สุธรรมาเทวสภา  จากนั้นทูลลากลับไปโลกมนุษย์ จิตรกรรมเล่าต่อไปที่ฝั่งซ้ายของเทวสภาเป็นตอนที่ มาตลีเทพสารถีขับเวชยันตราชรถลงไปส่งเสด็จพระเจ้าเนมิราช ยังปราสาทเมืองมิถิลา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels

Loading