จิตรกรรมฝาผนังฝั่งตะวันออก ของมุขทิศเหนือ 1.5

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณฝั่งขวาของฝาผนังฝั่งตะวันออกของมุขด้านทิศเหนือ ภาพเขียนส่วนใหญ่เสียหายไปข้างข้างมาก เนื่องจากการรั่วซึมของน้ำฝนที่เข้ามาในพระวิหาร เหลือเพียงภาพเขียนบางส่วนที่ยังสามารถเห็นรายละเอียดของเรื่องราวได้ ประกอบด้วย ภาพเขียนบริเวณด้านซ้ายบน เป็นเหตุการณ์ใตอนที่เจ้าคัทธณะกุมารใช้น้ำจากคนโฑทิพย์รดลงไปที่ชายร้อยกอและชายร้อยเกวียนที่สลบอยู่ให้สติฟื้นคืนมา ส่วนภาพบริเวณขวามือด้านบนเขียนภาพนางยักษ์ที่กำลังจับชายไม้ร้อยกอและชายเกวียนร้อยเล่มมาขังไว้หมายจะกินเป็นอาหาร นางยักษ์ในภาพแต่งกายคล้ายกับการแต่งกายแบบในละครนาฏศิลป์ของทางกรุงเทพ คือ สวมกระบังหน้ามีกรรเจียก คือ เครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก เปลือยอกและสวมกรองศอ ในมือถือของที่ดูคล้ายกับหอก ทั้งนี้ภาพเขียนส่วนใหญ่เสียหายไปข้างข้างมากจึงไม่สามารถชี้ให้เห็นรายละเอียดของภาพได้เท่าที่ควร

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels

Loading