จิตรกรรมฝาผนังด้านใต้ของมุขทิศตะวันออก 1.4

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมบริเวณข้างหน้าต่างด้านล่างของฝั่งซ้ายของฝาผนัง ซึ่งภาพเขียนบริเวณนี้เสียหายไปค่อนข้างมาก แต่ก็ยังพอเห็นรายละเอียดของภาพอยู่บ้าง เขียนเรื่องราวในตอนที่พญาไม้ร้อยกอซึ่งปกครองอยู่เมืองขวางทะบุรี (นครราศ) ได้ยกทัพไปเมืองจำปานครเพื่อหมายจะชิงนางสีดาไปถวายเจ้าคัทธณะกุมาร 

ในภาพพญาไม้ร้อยกอประทับอยู่ในกูบบนหลังช้าง กูบในภาพมีลักษณะเป็นกูบที่มีหลังคาคลุม นำมาวางบนหลังช้าง ส่วนช้างทรงมีการประดับตกแต่งอย่างดงามให้ดูสมกับเป็นช้างของพญาเจ้าผู้ครองเมือง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels