จิตรกรรมฝาผนังด้านทิศใต้ ของมุขทิศตะวันตก 1.3

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมฝั่งซ้ายของฝาผนังด้านทิศใต้ของมุขทิศตะวันตก จิตรกรรมด้านนี้เสียหายค่อนข้างมาก แต่ยังพอที่จะอ่านรายละเอียดได้ เป็นเรื่องตอนที่เจ้าคัทธณะกุมารเสด็จมาถึงเมืองตักศิลา มีความเดิมว่า ต่อมาเจ้าเมืองตักศิลาให้ทหารมาทูลเชิญเจ้าคัทธณะกุมาร ไปเทศนาธรรมะให้แก่เจ้าเมืองและชาวเมืองตักศิลา เจ้าคัทธณะกุมารเลยขี่งาช้างไปยังเมืองตักศิลา แท้จริงแล้วเจ้าเมืองต้องการของวิเศษของเจ้าคัทธณะกุมาร มาเป็นของตน เจ้าเมืองตักศิลาออกอุบายเพื่อเป็นการทดสอบของวิเศษ จึงให้เจ้าคัทธณะกุมารเอาไม้เท้าต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ชี้ไปที่ตัวเจ้าคัทธนกุมารเอง เจ้าคัทธนะกุมารหลงกลเมื่อเอาไม้เท้าชี้มาที่พระองค์เอง ร่างของเจ้าคัทธนกุมารพลันกลายเป็นแท่งทองคำ ซึ่งเป็นภาพที่มุมซ้ายล่างของฝาผนังช่องนี้

ในบริเวณด้านบนมีอักษรล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “…จักลุกบน(ฟ้า)เมืองตักศิลา” เนื่องจากข้อความไม่ครบ น่าจะแปลได้ประมาณว่า “เจ้าคัทธณะกุมารขี่งาช้าง มาถึงบนฟ้าเหนือเมืองตักศิลา”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels

Loading