จิตรกรรมฝาผนังด้านทิศใต้ ของมุขทิศตะวันตก 1.5

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

จิตรกรรมมุมซ้ายล่างของฝาผนังด้านทิศใต้ของมุขทิศตะวันตก จิตรกรรมด้านนี้เสียหายค่อนข้างมาก แต่ยังพอที่จะอ่านรายละเอียดได้  เป็นเรื่องราว ที่เจ้าคัทธณะกุมารโดนเจ้าเมืองตักศิลาออกอุบายเพื่อเป็นการทดสอบของวิเศษ จึงให้เจ้าคัทธณะกุมารเอาไม้เท้าชี้ไปที่ตัวเจ้าคัทธณะกุมารเอง เจ้าคัทธณะกุมารหลงกลเมื่อเอาไม้เท้าชี้มาที่พระองค์เอง ร่างของเจ้าคัทธณะกุมารพลันกลายเป็นแท่งทองคำ

ในภาพถึงแม้จิตรกรรมด้านนี้เสียหายค่อนข้างมาก แต่ยังสามารถเห็นภาพร่างของเจ้าคัทธณะกุมารล้มลง นอนตัวแข็งเหมือนหินหรือในชาดกเขียนไว้ว่า ร่างของเจ้าคัทธณะกุมารพลันกลายเป็นแท่งทองคำ มือทั้งสองยกขึ้นเหนือหัว อยู่ภายในด้านหน้าศาลาทรงโถงของเมืองตักศิลา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels