จิตรกรรมบริเวณข้างประตูของมุขทิศใต้ 1.3

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝั่งขวาของประตูทางเข้าของมุขทิศใต้ เป็นชายชาวเมืองน่านที่น่าจะเป็นรูปแบบ ของชายมีฐานะทางสังคมสูงมากพอสมควร เนื่องจากการแต่งกายที่ดูต่างไปจากชายหนุ่มชาวเมืองน่านทั่วๆไปในยุคนั้น ในท่าทางยืนสูบบุหรี่ หรือที่ในล้านนาเรียกว่า “บุหรี่ขี้โย หรือ ปูลีขี้โย หรือ ยาขี้โย” ถือเป็นการแต่งกายรูปแบบที่นิยมในหมู่ชายชนชั้นสูง ของเมืองน่านในยุคนั้น ที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ มาผสมผสานกับการแต่งกายของชายในเมืองน่านคือ สวมเสื้อคอตั้งแขนยาวมีผ้าคลุมไหล่ผืนใหญ่ ผ้าคลุมไหล่และเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ  นุ่งผ้าผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ“นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบน แต่ที่แตกต่างจากทั่วไปคือ นำผ้าพม่าที่เรียกว่า “ผ้าลุนตยา อเชะ” มาใช้นุ่งแทน ซึ่งการนุ่งผ้าแบบ “เค็ดม้าม” แบบนี้ในพม่าก็มีเช่นกันเรียกการนุ่งผ้าแบบนี้ว่า “คะดาวง์ไจ๊ก์” เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนและไทลื้อในแถบนี้ ว้ทรงผมที่เรียกว่า “ทรงมหาดไทย” ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย และมีการนำช่อดอกไม้ที่น่าจะทำจากโลหะมาเสียบที่หูทั้งสองข้าง อันเป็นที่นิยมกันอย่างมากในหมู่ชายหญิงชาวไทยวนในล้านนา ที่นิยมนำเอาดอกไม้จริงหรือที่ทำจากโลหะต่างๆนำมาเสียบที่หู ที่เอวเหน็บดาบสั้นที่ปลายทำเป็นดุมคล้ายดอกบัวตูม ทั้งด้ามและปลอกทำจากเงิน ที่ในล้านนาเรียกว่า “ดาบหลูบเงิน” และไม่สวมรองเท้า
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels

Loading