จิตรกรรมทิศใต้ฝั่งตะวันตก 1.7

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเหล่าทหารของเจ้าเมืองจำปานครที่พลัดหลงกับพญาเมืองจำปานคร ครั้นเสด็จออกล่าสัตว์ในป่าเเถบชานเมืองจำปานคร ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ ประกอบด้วย อักษรชุดอักษรบริเวณด้านบนอ่านได้ความว่า “หมู่ลี้พลพญาเมิงจำปานคร พัดพญาเสียแล้ว สวดหาหั้นแล” แปลได้ว่า “เหล่าเสนาอมาตย์ของพญาเมืองจำปานคร ได้พลัดหลงกับพญาเมืองจำปานคร และได้ออกตามหา” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านล่าง อ่านได้ความว่า “คืนเมืองเทะ..” แปลได้ว่า “กลับเมืองเถอะ..” 

เหล่าทหารในภาพสวมเสื้อคอตั้ง ที่ตัดเย็บจากผ้าพื้นเรียบ ไว้ผมทรงมหาดไทย ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางกรุงเทพ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels