ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าทองย่น)

SKU: 02_29_20140319_PH04_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
งานอุปสมบทชายไม่ทราบชื่อ โดยมีการแห่นาคไปวัดโดยใช้รถจิ้ปแทนการใช้ม้า การแต่งกายของหญิงในภาพมีทั้งสวมซิ่นต๋าและซิ่นม่าน ที่เป็นซิ่นแบบพิเศษที่พบในเมืองน่านเท่านั้น ส่วนหญิงที่ยืนกลางภาพจะอุ้มหมอนปักที่มีรูปแบบการปักและตกแต่งแบบเมืองน่าน โดยที่หมอนปักนี้เป็นเครื่องอัฐบริขารที่จะทำถวายพระที่เพิ่งได้รับการบรรพชา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
19/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พิธีกรรมในการอุปสมบท
COVERAGE:
คุ้มเจ้าทองย่น อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าทองย่น
IMAGE CODE:
02_29_20140319_PH04_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2490-2493
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางอดิศัย วิเศษวัชร
COVERAGE:
คุ้มเจ้าทองย่น อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4″ x 6″
DIGITAL SIZE:
6180*3929 pixels