ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านสุพร บุญรักษา)

SKU: 02_29_20130320_PH01_06 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ครอบครัว เจ้าแม่จันทร์สม บุญรักษา พี่น้องคุณยายสุพร บุญรักษา 9 คนเริ่มจากบนซ้ายไปทางขวา 1 นายสนั่น บุญรักษา 2 นายคำผาย บุญรักษา 3 นายเกษม บุญรักษา 4 นายเทเวท บุญรักษา 5 นายสมเดช บุญรักษา 6 นางกุศล บุญรักษา(ศิริเลิศ) 7 นางวิไล บุญรักษา 8 นางสุพร บุญรักษา และ 9 นายอินแตง บุญรักษา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านคุณยายสุพร บุญรักษา อ.เวียงสา จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านสุพร บุญรักษา
IMAGE CODE:
02_29_20130320_PH01_06
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2508
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คุณยายสุพร บุญรักษา
COVERAGE:
บ้านคุณยายสุพร บุญรักษา อ.เวียงสา จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2454*3616 pixels