ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน)

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ครอบครัวของเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน ประกอบด้วยบิดาคือเจ้าน้อยเดชอนันต์ (เจ้าน้อยขลายแก้ว ณ น่าน ) พร้อมชายา และบุตรธิดา การแต่งกายเจ้าน้อยเดชอนันต์คือสวมเสื้อราชปะแตนนุ่งโจงกระเบน อย่างแบบกรุงเทพ เด็กชายยีนขวามือสวมชุดลูกเสือ เด็กชายยืนซ้ายมือสวมชุดแบบเด็กพื้นเมืองของล้านนา การแต่งกายของหญิง จะเป็นรูปแบบสมัยนิยมในช่วงรัชกาลที่ 6 คือเสื้อตัวหลวมแขนกุดนุ่งซิ่นเป็นผ้าพื้นเรียบครึ่งแข้ง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การแต่งกายรูปแบบสมัยนิยมในช่วงรัชกาลที่ 6
COVERAGE:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน อ.เมืองจังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20140318_PH01_05
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2460 -2470
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน
COVERAGE:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน อ.เมืองจังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
2258*1652 Pixels