คณะสำรวจลำน้ำแม่ปิง ชุดที่ 3

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายไม้ง่า หรือไม้ง่าม ที่ใช้ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของไทย ที่นำมาถวายวัด เเละไปค้ำต้นโพธิ์ ตามความเชื่อของผู้คนในเเต่ละพื้นที่ของภาคเหนือ เรียกว่า “ไม้ค้ำโพธิ์” เปรียบได้กับการค้ำจุนพระพุทธศาสนา เเละถวายเป็นพุทธบูชา ในภาพมีข้อความเขียนใต้ภาพว่า L.P.  15.4.37
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
000
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
15 เมษายน 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
2.5” x 3.5”
DIGITAL SIZE:
3787×2759 Pixels

Loading