ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน))

SKU: 02_29_20130308_PH04_10 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ขบวนหาเสียงลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของ เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน ในนามพรรคเสรีมนังคศิลา ที่มีการฟ้อนเพื่อเรียกความสนใจจากประชานนระหว่างปี พ.ศ. ประมาณ 2500 การแต่งกายของช่างฟ้อนมีการสวมเสื้อผ้าฝ้ายแบบพื้นเมือง และสวมซิ่นโดยที่หญิงคนซ้ายสวมซิ่นม่านและหญิงคนขวาสวมซิ่นป้อง ซึ่งซิ่นทั้งสองนี้เป็นซิ่นที่พบได้ในเฉพาะเมืองน่านเท่านั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พรรคเสรีมนังคศิลา ,ผ้าซิ่นป้องและผ้าซิ่นม่านเป็นผ้าซิ่นแบบพิเศษที่พบได้ในเฉพาะเมืองน่านเท่านั้น
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าราชบุตร
IMAGE CODE:
02_29_20130308_PH04_10
SUBJECT AGE:
ประมาณต้นปี พ.ศ. 2500
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าสมปราถนา ณ น่าน
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2588*1647 Pixels