ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (อำเภอนาหมื่น)

SKU: 02_29_20140320_PH03_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การร่วมแรงของชาวบ้านในการก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้านบ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การร่วมมือระหว่างชาวบ้านในการก่อสร้างสาธารณูปโภค
COVERAGE:
เลขที่ 42 ม.5 บ้านบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาหมื่น
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH03_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2515
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางสมพร เข็มทอง
COVERAGE:
เลขที่ 42 ม.5 บ้านบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 3.5”
DIGITAL SIZE:
6195*3874 Pixels