ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านสักก์สีห์ พันสันติกุล)

SKU: 02_29_20140308_PH01_05 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การถ่ายภาพหมู่คณะข้าราชการพร้อมด้วยนายประดิษฐ์ พลสันติกุล(แถวที่2 ขวาสุด)เพื่อเป็นที่ระลึก ที่สโมสรข้าราชการประจำจังหวัดหรือเรือนมหาพรหม ตั้งอยู่ด้านหลังวัดกู่คำ ปัจจุบันรื้อไปแล้วเป็นที่ทำการสำนักงานสถิติจังหวัดน่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
อดีตของศาลากลางจังหวัดน่านคือ “หอคำเมืองน่าน” ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์เมืองน่าน
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านสักก์สีห์ พันสันติกุล
IMAGE CODE:
02_29_20140308_PH01_05
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2490-2495
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นายสักก์สีห์ พลสันติกุล
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
6630*4592 Pixels