วัดมหาโพธิ์

วัดมหาโพธิ์ ตั้งอยู่บนถนนมหายศ ทางตอนเหนือของอำเภอเมืองน่าน เป็นวัดที่สร้างราวสมัยของเจ้าสุมนเทวราชฯเจ้าเมืองน่านสมัยนั้น ได้ย้ายเมืองน่านมาทางเหนือเพื่อหนีน้ำท่วม ซึ่งตรงในราวสมัยรัชกาลที่ 2