นิทรรศการภาพถ่าย “บ้านเเห่งดวงดาว”

ภาพบรรยากาศในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “บ้านเเห่งดวงดาว” HOME OF STAR EP.1
ได้รับเกียรติจาก ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ในครั้งนี้เป็นผลงานของช่างภาพในชมรมคนรักในดวงดาว คือชุมชนของผู้คนที่สนใจ ชื่นชอบเรื่องของดวงดาวทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และความงดงามของดวงดาวอันเป็นศิลปะ เราสังเกตการณ์และบันทึกภาพถ่าย แบ่งปันเทคนิคการถ่ายภาพ เป็นแหล่งความรู้ ร่วมทำกิจกรรมทางดาราศาสตร์ ทั้งการสอน-อบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ
นำเสนอเรื่องราวผ่านภาพถ่ายดวงดาวและวัตถุท้องฟ้าชนิดต่างๆ ผ่านมุมมองของนักถ่ายภาพสมาชิกชมรมคนรักในดวงดาว ประกอบด้วยภาพถ่ายจากสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยตั้งแต่หอดูดาวส่วนบุคคล, เขตชานเมือง, ชุมชนอนุรักษ์ฟ้ามืด, และอุทยานแห่งชาติ โดยมุ่งสื่อสารความงดงามของภาพถ่ายในแง่ของความสุนทรียภาพที่มาพร้อมกับเรื่องราวน่าสนใจของวัตถุท้องฟ้าเหล่านั้นในแง่มุมวิทยาศาสตร์ ความสุนทรีย์นั้นให้การจรรโลงใจ ในขณะที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจ นอกจากนี้ภาพถ่ายยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ดาราศาสตร์ให้เกิดทั้งรายได้และความตระหนักรู้ในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
นิทรรศการประกอบด้วยภาพถ่าย,คำบรรยายวัตถุและวิธีการถ่ายภาพของวัตถุท้องฟ้าในหัวข้อวัตถุในห้วงลึกอวกาศ, สมาชิกในระบบสุริยะ, ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์, ภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้ากับแลนด์สเคปและเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดสากล
การดูดาวและบันทึกภาพดวงดาวไม่เพียงแต่ทำให้เราถ่อมใจลงและทำให้เข้าใจตนเองมากขึ้น แต่อาจได้มาซึ่งคำตอบของคำถามถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสรรพสิ่งก็เป็นได้
📍เปิดให้เข้าชมตั้งเเต่วันที่ 30 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2565
📍เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – ศุกร์
📍ตั้งเเต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Loading