การตกแต่งภาพเชิงปฏิบัติการ Lightroom Complete Workflow in 1 Day

หอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ : การตกแต่งภาพเชิงปฏิบัติการ  Lightroom Complete Workflow in 1 Day

วิทยากร โดย

คุณบัณฑิตย์ วัฒนกสิวิชช์

คุณพิษณุ โถยอด

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565
เวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รับเพียง 30 ท่าน (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)
กำหนดการ
เวลา 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 10.00 – 11.00 น. Shoot/Tether การถ่ายภาพระบบ Tether ลง LR
เวลา 11.00 – 12.00 น. Library การจัดการไฟล์ภาพและการ Backup
เวลา 13.00 – 14.00 น. Develop การจัดการสีและการปรับภาพ
เวลา 14.00 – 15.00 น. Print การพิมพ์ภาพด้วย Printer