วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 7(กัณฑ์ที่ 13)1.7

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนเหล่าทหารหญิงชาย ที่เดินท้ายขบวนช้างของพระนางพรหมจารี  ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “นมัสสกานใต้ฟาพระบาดเปน…จันทคาด…” แปลได้ประมาณว่า “กราบใต้ฝ่าพระบาทเป็น..เจ้าจันทคาธ” เหล่าทหารชายสวมเสื้อแขนยาว ตัดผมทรงมหาดไทย ในมือแบกปืนคาบศิลา ส่วนทหารหญิง นำมาแถบมามัดอก เกล้าผมทรง “วิดว้อง” นำสร้อยเงินมามัดมวยผม ในมือถือไม้พลอง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels