วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 3-4(กัณฑ์ที่ 10)1.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังบริเวณส่วนล่าง บริเวณด้านบนฝาผนังระหว่างช่องหน้าต่างที่ 3 กับ 4  เริ่มจากภาพเขียนจิตรกรรมส่วนล่างบริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 4 และส่วนล่างของฝาผนังระหว่างช่องหน้าต่างที่ 4 กับ 5 เขียนภาพเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 10 พรหมจาริยาอภิสิญจนกัณฑ์ โดยเขียนเริ่มเรื่องที่ฝาผนังระหว่างช่องหน้าต่างที่ 3 กับ 4  เป็นเรื่องราวในตอนที่พระนางพรหมจารีได้พบกับเจ้าจันทคาธ 

พระนางพรหมจารีนั้นถูกลอยแพโดยพระเจ้าสุทัสสนจักรพระราชโอรสพระเจ้านันทกิตติแห่งเมืองอนูปมานคร เนื่องจากหลังจากเสกสมรสกันได้เพียง 7 วันพระเจ้าสุทัสสนจักรได้ไปพบพระนางเทวธิสังกาที่เรือแตกและได้มาอาศัยอยู่กับยายปริสุทธิมีรูปสวยงามจึงอยากได้เป็นพระมเหสี แต่พระนางพรหมจารีที่เพิ่งอภิเษกกันได้เพียง 7 วันไม่พอใจได้ตัดพ้อกับพระเจ้าสุทัสสนจักร ทำให้พระเจ้าสุทัสสนจักรโกรธจึงจับพระนางพรหมจารีลอยแพ (เป็นเนื้อความในกัณฑ์ที่ 6 พรหมจาริกกัณฑ์) และได้มาพบเจอเจ้าจันทคาธในครั้งนี้โดยเจ้าจันทคาธใส่เกือกแก้วเดินไปบนน้ำฉุดแพมาจอดไว้ริมฝั่ง และได้ถามพระนางพรหมจารีถ้าปรารถนาจะเสด็จไปที่ใดก็จงเสด็จไปตามพระอัธยาศัย ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าจันทคาดเอานางพรมมจาลีออกน้ำหนี้แล คันเจ้าจันทคาดรู้ว่าผัวเพิ้นเอาไหลน้ำมา เจ้าก็(ขนออก)ไพณั่งอยู่ไก นางพรหมจาลีน้อยใจล้องไห้อยู่แล”  เมื่อพระนางพรหมจารีเห็นเป็นเช่นนั้นจึงจะขอติดตามเจ้าจันทคาธไปตลอด ซึ่งเจ้าจันทคาธได้ถามว่าจะพากลับไปหาพระชนกชนนีแต่พระนางพรหมจารีได้ตรัสว่าอายเสนาอมาตย์ไม่กล้ากลับไป เจ้าจันทคาธคุยกันจนพระนางพรหมจารีหลับไปเจ้าจันทคาธจึงเอาแก้วทิพยเนตรส่องดูก็รู้ว่า มารดาเลี้ยงของพระนางในเมืองปัญจาลนครมีอยู่คนหนึ่งชื่อสุริยโยธา จึงเข้าประคองพระนางเหาะไปแล้วลงวางไว้ ณ ประเทศแห่งหนึ่งชายบ้านป่า ให้นอนหลับไปจนอรุณขึ้นสว่าง พระนางตื่นขึ้นเหลียวดูทิศทั้งหลายนึกแปลกใจ วานนี้เราอยู่ริมแม่น้ำ นี่ไม่ใช่ที่ๆ อยู่วานนี้ ท่านผู้นี้เป็นมนุษย์อัศจรรย์ ไม่เช่นนั้นก็เป็นเทวดามีมหิทธิฤทธิ์ หรือจะเป็นคนธรรพ์ จึงพาเรามาไว้ในที่นี้ พระนางพรหมจารีจึงได้ถามลุงที่ผ่านมาถึงได้รู้ว่านี้คือเมืองปัญจาลนครที่อยู่ของนางสุริยโยธามารดาเลี้ยง จึงได้ไปเสาะแสวงหานางสุริยโยธาจนได้เจอและได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดรวมถึงเรื่องของเจ้าจันทคาธที่มิเคยคิดล่วงเกินพระนางเลย นางสุริยโยธาจึงได้มีความชื่นชมในตัวของเจ้าจันทคาธเป็นยิ่งนัก ซึ่งนางสุริยโยธาผู้นี้เรียนจบไตรเพทสอนศิลปะพวกเจ้านายในเมืองปัญจาลนคร และพระนางพรหมจารีมีความต้องการเรียนยุทธศิลปะและศัสตราศิลปะจากนางสุริยโยธา ซึ่งต้องให้ค่าตอบแทนเป็นทองคำพันลิ่มจึงได้ไปขอจากเจ้าจันทคาธขอท่านจงช่วยสงเคราะห์ทีเถิด เจ้าจันทคาธได้ฟังดังนั้นแล้วเอาแก้วส่องดูก็แลเห็นขุมทองแห่งหนึ่งมีประมาณแสนลิ่มจึงลุกขึ้นไปขุดหยิบเอาทองนั้นมาให้แก่พระนางพรหมจารี ๆ รับเอาทองนั้นไปให้นางสุริยโยธาและได้เรียนศิลปวิทยาอยู่เดือนหนึ่ง เสร็จแล้วก็ลานางสุริยโยธามาสู่อนุราธบุรีพร้อมกับเจ้าจันทคาธ  ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “.เจ้าจันทคาดนั่ง” “เจ้าจันทคาดขุดฆำหื้อนางพรมมจาลีไปเรียนสาด…กับญ่าสู…เญาคา…”  “นางพรมมจาลี” และ “เจ้าจันทคาดเอานางพรมมจาลีไปส่งเมิงอนุราดแล”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000