วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 6-5-4(กัณฑ์ที่ 11)1.3

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณด้านล่างระหว่างหน้าต่างช่องที่ 4 และ 5 

เขียนภาพหญิงผู้หนึ่งลักษณะถือถุงที่มัดจากผ้า ซึ่งจากเนื้อเรื่องน่าจะใช้รองน้ำให้กษัตริย์ล้างเท้า ในภาพภาพเขียนชายผู้หญิง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นภาพของกษัตริย์บริเวณด้านบนลบเลือนเกือบทั้งหมด เห็นเพียงเท้าที่ยื่นลงไปในถุงผ้า ที่เอวเหน็บดาบไว้ ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ ที่อยู่ด้านเหนือหญิงที่ถือถุงที่มัดจากผ้า สำหรับล้างเท้า อ่านได้ความว่า “อีแ . . . . เหิน” เนื่องจากข้อความไม่ครบจึงมิสามารถแปลได้  

ภาพเขียนในส่วนนี้ลบเลือนไปเกือบทั้งหมด เห็นเพียงหญิงที่เปลือยอก นุ่งผ้าซิ่นและปล่อยผมยาว

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading