วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 6(กัณฑ์ที่ 5 ตอนต้นส่วนที่ 2)1.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ (ตอนต้นส่วนที่ 2) อยู่บริเวณด้านล่างของช่องที่ 6 ของฝาผนังทิศเหนือ เขียนเริ่มที่บริเวณด้านล่างของผนังระหว่างหน้าต่างช่องที่ 4 กับ 5 และบริเวณด้านล่างของผนังระหว่างช่องหน้าต่างช่องที่ 5 กับ  6 ส่วนภาพเขียนบริเวณด้านบนนั้นลบเลือนไปเกือบทั้งหมด ซึ่งไม่สามารถนำมาอธิบายได้ เห็นเพียงภาพเขียนในบริเวณส่วนล่างของผนัง โดยภาพเขียนบริเวณนี้เขียนภาพของกองเรือของพ่อค้าชื่อ “โคษฐะ” เเละจันทคาธจากกรุงกาสีไปเมืองเมืองอินทปัตถ์ เพื่อรักษานางเทวธิสังกา พระธิดาของพระพรหมจักรพรรดิ เจ้าผู้ครองเมืองอินทปัตถ์ ที่สิ้นพระชนม์ด้วยเขี้ยวเสือ โดยภาพเขียนจิตรกรรมในฝาผนังฝั่งทิศเหนือเขียนจบลงเพียงเท่านี้ และไปเริ่มเรื่องในฝาผนังฝั่งทิศตะวันออกฝั่งทิศเหนือ เป็นเรื่องราวตอนต่อของเทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์จนจบกัณฑ์โดยเรื่องราวในตอนนี้มีอยู่ว่า “มีพ่อค้าสำเภาชื่อ โคษฐะ มีบุตรสาวอยู่คนหนึ่งถูกเสือกัดตาย ครั้นจันทคาธได้ใช้ทิพยโอสถรักษาบุญสาวของโคษฐะให้ฟื้นคืนจากความตาย ต่อมาพ่อค้าสำเภาโคษฐะเดินทางไปทำการค้าที่เมืองเมืองอินทปัตถ์ ทราบข่าวถึงการสิ้นพระชนม์ของพระธิดาของพระพรหมจักรพรรดิ พระนามว่า “พระนางเทวธิสังกา” ที่สิ้นพระชนม์ด้วยเขี้ยวเสือ จึงได้ขอเข้าเฝ้าพระพรหมจักรพรรดิว่า ตนรู้จักกับบุรุษผู้หนึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองกาสี นามว่า “จันทคาธ” บุรุษผู้นี้มีทิพยโอสถสามารถทำให้คนตายฟื้นคืนได้ ครั้นได้สดับฟังเช่นนั้น พระพรหมจักรพรรดิจึงรับสั่งให้นายสำเภาไปเชิญจันทคาธจากเมืองกาสีมารักษาพระราชธิดาเทวธิสังกา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading