วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 6(กัณฑ์ที่ 5 ตอนต้นส่วนที่ 2)1.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมในช่องที่ 6 ฝาผนังทิศเหนือ ภาพเขียนบริเวณนี้เขียนเริ่มเรื่องที่ผนังระหว่างหน้าต่างช่องที่ 4 กับ 5 และหน้าต่างที่ 5 กับ 6 ส่วนภาพเขียนบริเวณด้านบนนั้นลบเลือนไปเกือบทั้งหมด ไม่สามารถนำมาอธิบายได้ เห็นเพียงภาพเขียนบริเวณส่วนล่างของผนัง เขียนเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ เป็นภาพเขียนภาพกองเรือของพ่อค้าสำเภาชื่อโคษฐะ ที่มารับจันทคาธ จากกรุงกาสีไปเมืองเมืองอินทปัตถ์ เพื่อรักษานางเทวธิสังกา พระราชธิดาของพระพรหมจักรพรรดิ ที่สิ้นพระชนม์ไปเพราะโดนขี้ยวเสือดังคำทำนายครั้นเมื่อประสูติ และภาพเขียนบริเวณฝาผนังฝั่งทิศใต้ เขียนเรื่องราวทั้งหมดเพียงเท่านี้ และช่างเขียนได้เขียนเริ่มเรื่องอีกครั้งในฝาผนังฝั่งทิศตะวันออก (ฝั่งทิศใต้) เป็นเรื่องราวในตอนต่อของเทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ ดังเนื้อเรื่องตอนหนึ่งในชาดก ความว่า “ครั้นนั้นลูกสาวของพ่อค้าสำเภาชื่อโคษฐะ ถูกเสือกัดตาย สร้างความเศร้าโศกเเก่ผู้เป็นบิดา จึงหาทางช่วยลูกตน จึงได้จันทคาธช่วยให้ฟื้นคืนจากความตาย ครั้นนั้นโคษฐะทำการค้ามาถึงที่เมืองเมืองอินทปัตถ์ ได้ทราบข่าวว่าพระนางเทวธิสังกาโดนเขี้ยวเสือจนสิ้นพระชนม์ จึงแจ้งเข้ากราบทูลพระพรหมจักรพรรดิ พระราชาผู้ครองเมืองอินทปัตถ์ ว่า “ข้าพเจ้าได้รู้จักชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่า จันทคาธ ชายหนุ่มผู้นี้สามารถทำให้คนตายฟื้นได้ สดับได้ดังนั้น พระเจ้าพรหมจักรพรรดิจึงให้โคษฐะไปเชิญจันทคาธจากเมืองกาสี มารักษาพระกุมารีของตน”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000