นิทรรศการ “การเรียนรู้จากจิตรกรรมน่าน”

นิทรรศการ “การเรียนรู้จากจิตรกรรมน่าน” จัดขึ้นเพื่อนำเอาองค์ความรู้ของจิตรกรรมของจังหวัดน่าน หรือที่เรียกว่า “สกุลช่างน่าน” ซึ่งเป็นงานเขียนจิตรกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองน่าน และมีความแตกต่างไปจากจิตรกรรมของพื้นที่อื่นๆในล้านนา โดยภาพถ่ายจิตรกรรมที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของหอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ ที่ดำเนินงานบันทึกภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง และภาพพระบฏในล้านนาในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์ ที่สามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษา ให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ เช่น ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา ภาพถ่ายพระบฏวัดนาเตา อำเภอนาน้อย ภาพถ่ายพระบฏวัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน ภาพถ่ายพระบฏวัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตรกรรมฝาผนังน่าน ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ฮูปแต้มเมืองน่าน” องค์ความรู้ด้านจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างน่าน ประกอบด้วย เล่มแรก “ฮูปแต้มเมืองน่าน ฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษา” นำเสนอชาดกนอกนิบาตเรื่อง “คัทธณกุมารชาดก” และ “จันทคาธชาดก” ในรูปแบบของนิทานการ์ตูนญี่ปุ่น (manga – มังงะ) เล่มที่สอง คือ “ฮูปแต้มเมืองน่าน ฉบับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านจิตรกรรมฝาผนัง ประวัติความเป็นมา รูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) และจังหวัดน่านน่าน ฯลฯ และเล่มที่สาม คือ “ฮูปแต้มเมืองน่าน ฉบับบุคคลทั่วไป” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนดำเนินเรื่อง และเนื้อหาของชาดกต่างๆของจิตรกรรมฝาผนังน่าน เช่น “จัทธคาธชาดก” วัดหนองบัว “คัทธนกุมารชาดก” วัดภูมินทร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบของภาพแอนนิเมชัน 2 มิติ หรือ จิตรกรรมมีชีวิต (Murals Brought to Life of Nan) โดยเนื้อหาและสาระสำคัญของหนังสือทั้งสามเล่ม ที่มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

จิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์

จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว

พระบฏวัดพญาวัด

พระบฏวัดพญาวัด

พระบฏวัดนาเตา

พระบฏวัดนาเตา

พระบฏวัดป่าหัด

หนังสือ “ฮูปแต้มเมืองน่าน”

หนังสือ “ฮูปแต้มเมืองน่าน”

สื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยภาพแอนนิเมชัน 2 มิติ หรือ จิตรกรรมมีชีวิต (Murals Brought to Life of Nan)