ภาพถ่ายชุดหลวงพระบาง (บ้านวัดธาตุน้อย)

SKU: 02_29_20140523_PH01_04 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

พระนางคำผุยพระมเหสีของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กำลังต้อนรับภรรยาของแขกต่างชาติที่มาเข้าเฝ้า ณ พระราชวังหลวงพระบาง

การแต่งองค์ของพระนางคำผุยเป็นการแต่งองค์แบบลาวสมัยใหม่ของยุคนั้น คือเสื้อทรงจะมีสาปติดกระดุมปกติแขนสามส่วนห่มสไบ ผ้าทรงจะนุ่งสูงมาครึ่งแข้ง ตัดเย็บจากผ้าไหมของลาว

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การแต่งกายแบบราชสำนักหลวงพระบาง ในช่วงหลังยังคงนุ่งผ้าซิ่นและเสื้อห่มสไบ เสื้อยังคงมีรูปแบบคล้ายดั่งเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มวัดธาตุน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH01_04
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2514-2516
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดารา อำไพพอน
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 5”
DIGITAL SIZE:
7712 x 6264 Pixels