นิทรรศการภาพถ่ายในเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ นิทรรศการภาพถ่าย “ดอกไม้งามเชียงใหม่ ครั้งที่ 1

ชื่อช่างภาพ : คุณวิศาล น้ำค้าง

ชื่อผลงาน : February

แนวความคิด : ดอกไม้ งดงาม เพราะ ดอกไม้ คือหนึ่งใน ระบบนิเวศ ที่งดงาม เป็นตัวแทนของ ความรัก และความห่วงใย มีความงามในตัวเอง บางชนิดมีสีสวย พร้อมกลิ่นหอม ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต แมลง และนก บางชนิดที่กินน้ำหวาน จึงไม่มีเหตุผลที่ดอกไม้จะไม่งดงาม

ชื่อช่างภาพ : คุณจรัลศักดิ์  ลอยมี

ชื่อผลงาน : ความงามของดอกไม้

แนวความคิด : ความงามจากรูปลักษณ์ของดอกไม้ หากเราใช้แค่ตาเนื้อมองก็จะพบแค่ความสวยงาม หากเราใช้หัวใจมองเราจะเห็นถึงความหมายของผู้ที่มอบให้อย่างอิ่มเอมใจ ทุกอย่างบนโลกหากเรามองในแง่มุมที่ลึกซึ้งและหลากหลาย จะพบว่ามีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่มากมายให้ค้นหา… ดอกไม้ยังบอกความจริงแก่เราอีกด้วยว่า คนเราต่างมีชีวิตที่สวยงามในแบบของตน ไม่จำต้องแข่งกับใคร ให้ยินดีกับสิ่งที่มี และยอมรับเมื่อสูญเสียบางอย่างไป…

ชื่อช่างภาพ : คุณอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์

ชื่อผลงาน : Flora Opera

แนวความคิด : ทุกอณูของสีขาวและสีดําล้วนมีน้ําหนัก ภาพถ่ายชุดนี้จึงเปรียบเสมือนท่วงทํานองดนตรีของสีขาวและดํา โดยถ่ายทอดผ่านจินตนาการของดอกไม้ น้ําหนัก เส้นสาย ความนุ่มนวล จังหวะของสีขาวในขาว สีดําในดํา ล้วนผสมผสาน กลมกลืนกันดั่งดนตรีโอเปร่าที่บรรเลงลงบนผืนภาพถ่าย ผ่านจินตนาการของช่างภาพ

ชื่อช่างภาพ : คุณกิตติชัย ลิ้มทะวงศ์
คุณปวิตร สุขจีระเดช
คุณภาณุพงศ์ บุญเรือง
คุณสมชาย รักอินทร์
คุณทวีศักดิ์ ใจคำสืบ
คุณอังคณา
คุณนภดล โกมลมิศร์

แนวความคิด : ภาพถ่ายดอกไม้นานาพันธุ์ ผลงานของช่างภาพชมรมถ่ายภาพเชียงใหม่ “Chiang Mai Photo club”