ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายประชาชนชาวเชียงตุงจำนวนมากขณะชักลากปราสาทพระศพขนาดใหญ่ของเจ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง ในงานแห่พระศพของเจ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงผ่านกลางเมืองเชียงตุง เพื่อไปยังสุสานเจ้าฟ้าของเมืองเชียงตุง เมือปี ค.ศ.1938 (พ.ศ.2481)  ด้านหลังสามารถเห็นยอดของวิหารพระเจ้าหลวง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_419_CT
SUBJECT AGE:
ปี ค.ศ.1938 (พ.ศ.2481)
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
10.5 x 8 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading