วัดเวียงต้าทิศใต้

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศใต้ แถวล่างช่องที่ 1 เป็นภาพเขียนช่องซ้ายสุดในแถวล่าง เขียนเรื่องราวการเฉลิมฉลองบริเวณหน้าปราสาทของพระเจ้าหงส์พิมพ์ทอง 

ในภาพเขียนภาพพระเจ้าหงส์พิมพ์ทอง พระมเหสี และเหล่านางสนมกำนัลประทับอยู่ภายในปราสาท เบื้องหน้ามีเสนาอำมาตย์ และเจ้าพนักงานฟ้อนรำอยู่ บริเวณด้านบนที่ขอบระเบียง มีชาวเมืองมาชมการฟ้อนรำ ในภาพช่องนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่หลายชุด ประกอบด้วย ชุดอักษรบริเวณด้านบนสุดของภาพ อ่านได้ความว่า “อันนี้เป๋นเมืองพญาหงส์ปิมตองแล” แปลได้ว่า “อันนี้เป็นเมืองของพระเจ้าหงส์พิมพ์ทอง” 

ถัดมาเป็ุดอักษรบริเวณด้านล่างหน้าปราสาท อ่านได้ความว่า “เสนาเค้า” แปลได้ว่า “ข้าหลวงผู้ช่วย มีหน้าที่บังคับบัญชารับผิดชอบในกิจการทั่วไปของเมือง” 

ถัดมาเป็ุดอักษรบริเวณด้านขวา (ด้านบนหลังนักดนตรี)  อ่านได้ความว่า “เซ้ย” น่าจะแปลประมาณได้ว่า “เห้ย”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading