วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 7(กัณฑ์ที่ 13)1.8

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนช้างของพระเจ้าธรรมขันตีและเหล่าไพร่พลในภาพพระเจ้าธรรมขันตีทรงประทับอยู่ในกูบช้าง ที่ทำมาจากไม้ไผ่สาน มีการลงรก ชาด และปิดทอง ส่วนช้างทรงเครื่องคชาภรณ์แบบของกษัตริย์ บริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ (บริเวณหน้าควาญช้างที่ประนมมือ) อ่านได้ความว่า “ณับมัสสการ..บ้านจันทคาด…” แปลได้ประมาณว่า “กราบวันทา..บ้านเจ้าจันทคาธ” 

พระเจ้าธรรมขันตี ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ คือ สวมกระบังหน้ามีกรรเจียก คือ เครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก ใช้ประกอบกับพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือ รัดเกล้า และสวมกรองศอทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวง 

ส่วนควาญช้างและเหล่าทหารในภาพแต่งกายในรูปแบบที่น่าจะรับอิทธิพลจากกรุงเทพ คือ ใส่เสื้อแขนยาว ตัดผมทรงมหาดไทย ฝ่ายควาญช้างมีการมัดศรีษะด้วยผ้าแถบสีแดง โดยเฉพาะทหารสองคนหลังที่ไว้หนวดซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลของตะวันตกมาในสมัยรัชกาลที่ 5

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels